Bedrijfskunde RU Groningen
Organisatieontwerp van een videotexdienst
Modules Software Engineering (ITIL, BISL, ASL, Prince2)
Management vaardigheden
Preadinius Gymnasium Groningen
Kennismanagement
Business process redesign
Management ontwikkelingstraject
Onderhandelingsvaardigheden
CRAMM risc analysis
Projectmanagement
Overheidsfinancien (VROM)
Systeem analyse en systeem ontwerp
Kwaliteitscontrole en beveiliging van informatiesystemen HS 5
Beslissingsondersteunende systemen en simulatie
Kwaliteitszorg
Management van MKB
Jaarverslag management game BdK RUG